Datakurs fortsättning Bohus

Datakurs fortsättning Bohus

Data & IT

Kursen startar när tillräckligt många är anmälda.

Data fortsättning, innehåll :
Lektion 1 Repetition av grundkurs,
Lektion 2 Kontrollpanelen
Lektion 3 Installation av kringutrustning
Lektion 4 Open Office
Lektion 5 Släktforskning
Cirkelledare Olof Skårhag
Plats: Göteborgsvägen 217A, Bohus