Hantverk & konst

Design från William Morris 1800-tal till vårt eget 2000-tal

Art and crafts - Jugend - Bauhausskolan - Funktionalism - Postmodernism

Kursinnehåll

Hur, var och när uppstod behovet av design, vilka var föregångarna inom arkitektur och formgivning? Vad märker de olika stilarna?

Designade föremål och byggnader från de olika epokerna var inte bara nydanande och i många fall estetiskt tilltalande skapelser. De konkretiserade nya tankar och värderingar i samhället, de representerade också förhoppningar om ett bättre liv för människor. God design skulle underlätta i vardagen men också ge en estetisk upplevelse.

Anmälningsinformation

Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:

Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900