Djur, natur & miljö

Kursen pågår under 7 vardagskvällar i maj - juli.
tillfällena anpassas till drottningcellernas utveckling, något tillfälle kan infalla på helg.
Plats: Föreningsbigården samt två besök på föreningens parningsplats på Smörsund.
Förkunskaper: Nybörjarkurs
Pris: 1000 kr inklusive kurslitteratur och fika. 750 kr för medlemmar.

Förkunskaper: Nybörjarkurs samt gärna några år som biodlare

I samarbete med Södra Inlands biodlareförening