Hälsa & välbefinnande

Du som lever eller levt med en cancerdiagnos - Samtalscirkel
Vi träffas och samtal om livet och dess utmaningar och möjligheter.

En god existentiell hälsa ökar din förmåga att hantera motgångar och ger dig kraft och mod att se möjligheter och anta utmaningar som du ställs inför.

Utifrån samtalskortsleken Frön till livsmod och livsglädje samtalar vi kring olika teman. Dessa teman bygger på Världshälsoorganisationens (WHO) definition av existentiell hälsa med åtta olika dimensioner. Vi kommer prata om hur du tänker och känner samt hur du skulle kunna handla för att stärka din psykiska och fysiska hälsa.

Cirkelledare
Berit är utbildad kurator och har i sitt yrke arbetat med cancerpatienter. Hon har själv levt med en cancer diagnos liksom nära anhöriga.

Bra att veta
Kostnadsfritt att delta i cirkeln.
Studiecirkeln startar vid 3 anmälda deltagare, max 5, så anmäl dig idag!

Anmälningsinformation
Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.
Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas deltagare i små grupper för att lära sig något tillsammans. Grunden är det egna intressen och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i studiecirkeln.