Beteendevetenskap


En föreläsning som ger pedagogiska strategier för att kunna möta barn och ungdomar på bästa sätt i skola och vardag.Föreläsare: Kenth Hedevåg har lång bakgrund som pedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam.

Föreläsningen bygger vidare på ”När mallen inte stämmer” och ger fördjupad kunskap och pedagogiska strategier för att kunna möta barn och ungdomar på bästa sätt. En del har diagnoser som ADHD och inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men stora svårigheter i skolan och i vardagen ändå. Hur kan vi sprida kompetensen till fler?

Föreläsningen tar upp:
• Hjärnforskning från teori till praktik. Informationssamhällets konsekvenser.
• Funktioner och förmågor som behövs för att klara skolans mål.
• Autism. Hur kan vi förstå och vad kan vi göra?
• Problematisk skolfrånvaro. Hur gör vi med barn och ungdomar som inte går till skolan?
• Starka reaktioner, utbrott och sammanbrott. Hur kan vi hantera utmanande relationer?
• Relationen mellan vårdnadshavare, elev och skolpersonal som en viktig framgångsfaktor

Kenth arbetar nu med utbildningar och föreläsningar samt i ett nära samarbete med förskolor, skolor i grundskolan och gymnasiet. Författare till boken ”När mallen inte stämmer”.
Mer information på: www.hedevagpedagogik.se


Biljetter
Fri entré
OBS! Förbokning rekommenderas då platserna är begränsade på telefon 010-33 00 900 eller via denna sida.

Arrangeras i samarbete med Attention Uddevalla med omnejd.

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900