Engelska konversation - Dagtid

Engelska konversation - Dagtid

Språk

Denna studiecirkel passar särskilt dig som vill träna upp din engelska. Vi övar praktiskt, pratar mycket och blir säkrare i våra uttal och bygger upp vårt ordförråd.

English Conversation
Do you want to improve your English Conversation skills?
Do you want to speak in a relaxed informal atmosphere?
Do you want to meet others who also want to improve their English?
Then why not join us in an ‘English Conversation group’ at ‘’Skärhamn Biblioteket’’.

No stress……………. No embarrassing moments………
Only encouragement and kind, helpful advice!

Group leader : Sara Hansson - native British speaker.

For more details contact:
Sara Hansson - 0304 662454 or 0733 261475

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.
Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900