Fåglar på engelska

Fåglar på engelska

Djur, natur & jakt

Kursmålet är att kunna förstå vetenskaplig engelska i artiklar om fåglar.

Kursen består av tre delar:
1. Genomgång av engelska termer med hjälp av en engelsk fågelartikel
2. Insamling av data genom att lyssna på lövsångare och gransångare 5 morgnar 1 - 10 maj.
3. Sammanslagning av data och om data är tydlig så blir det skrivning av manuskript.

Tider:
Tre träffar i februari och mars 2018. Litteratur och genomgång av fältstudien.
Fem max 7 gånger: Lyssna efter de tre sångarna längs en standardiserad rutt vi själva bestämmer och notationer på kartan under varje rutt längs lövskogsområden sista veckan i april och första två veckorna i maj 2018.
Två träffar i oktober 2018,

Kursledare: Gunnar Selstam