Fåglar för nybörjare

Fåglar för nybörjare

Data & IT

Vi kommer att träffas fem lördagar under hösten och tre lördagar under våren mellan 8-11.
Samling kl. 08:00 vid bron till Sotekanalen