Historia & Konsthistoria

Familjesystem i teori och praktik - släktforskning med inriktning relationer


Kursinnehåll

Målsättningen är att deltagarna utvecklar sina relationer till andra genom att öka kunskapen om hur relationssystem fungerar i allmänhet och det egna familjesystemet i synnerhet.
Pedagogiska mål är att deltagarna successivt tillgodogör sig Bowens familjesystemteorins 8 olika koncept samt utvecklar färdigheter/erfarenheter av att applicera teorin i den egna vardagen.
Bowens 8 olika koncept:
De 8 olika koncepten i Bowens familjesystemteori är:
• Ursprungsfamiljens emotionella system
• Differentiering av självet
• Trianglar (med positionerna offer, förföljare, räddare)
• Distans/avskurenhet
• Projektionsprocesser
• Överföring mellan generationer
• Syskonposition
• Samhällens emotionella processer
För mer info om Bowens familjesystemteori - kan du kontakta oss på telefon: 010-3300913

Kursplan

Praktiskt går det till så att vid varje sammankomst sker samtal med deltagarna utifrån frågor hämtade från deras vardagsliv i arbetet eller privat. Den aktuella frågan diskuteras med hjälp av de teoretiska tankegångarna, som på så sätt utgör verktyg för att förstå sin egen roll i ett relationssystem och i det som sker. Genomgång av teoretiska delar sker kontinuerligt när de kommer till användning i samtalen.

Studiematerial

Som ny deltagare i grupper får man en kort skriftlig information om Murray Bowens familjesystemteori samt en litteraturlista.

Bra att veta

Kursen innehåller 2 sammankomster med några månaders mellanrum. Varje träff pågår mellan kl. 13.00 och 17.30 med avbrott för fika.
Är kursen full finns möjlighet att starta en till om intresse finns, så sätt dig gärna som reserv i så fall.

Anmälningsinformation

Studiecirkeln startar vid 4 anmälda deltagare

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:

Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900