Kombinationen fisk och grönsaker - Akvapoic - höjer självförsörjningsgraden av fisk. Vi kan skapa 100 000 nya gröna jobb i Sverige och rädda våra hav. Niklas Wennberg, verksamhetsledare för Pond/Stadsjord berättar om anläggningen i Göteborg och förklarar varför Orust bör satsa på vattenbruk.
Dessutom information från Leader Södra Bohuslän om möjlighet att söka projektbidrag.

Entre: 60 kr, fika ingår,med produkter från medlemmar i Orust Mat.

Biljetter bokas på Biblioteket i Henån, telefon 0304 - 334250, betalning Swish eller kontant.

Arrangeras i samarbete med