Hantverk & konst

Kliar det i fingrarna?
Det är något speciellt med att skapa med sina händer efter eget huvud. Det stimulerar kreativiteten och inger lugn. Ledning, kunskap och tips får du av våra kompetenta ledare. Vi arbetar för att föra vidare gamla traditioner och hålla dem levande. Människor har sysslat med hantverk i alla tider och det har varit avgörande för mänsklighetens utveckling. Vi erbjuder många olika inriktningar som du kan välja mellan.

Kursinnehåll
Flamskvävnad

Cirkelledare
Anne-Lise Östman

Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar.


Cirkeln arrangeras i samarbete med Orusts slöjd och hålls i deras lokal på Södra Strandvägen 17, 473 96 Henån.
www.alltomhemslojd.se/forening/orust-slojd


Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas deltagare i små grupper för att lära sig något tillsammans. Grunden är det egna intressen och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i studiecirkeln.