Historia & Konsthistoria

Skördefest-Mickelsmäss med klädparad samt textil- och planschutställning.

Arrangeras i samarbete med Flatö-Malö hembygdsförening