Föräldrars delaktighet i elevers lärande

Föräldrars delaktighet i elevers lärande

Funktionsnedsättning

Att stärka föräldrars delaktighet i elevers lärande så att alla barn får samma förutsättningar och skolan blir mer jämlik.
Därför startar vi nu en föräldracirkel där du som förälder får uppdaterad information om skolans värdegrund, skolans uppdrag, läroplan, betygsystem, digitalkontakt med skolan, barnens utveckling och inlärning, hur kan jag som förälder hjälpa till med mina barns läxor?
Vi kommer inte hinna med allt utan gruppen kommer överens vid första kurstillfället om vilka delar man vill fokusera på.
Om intresse finns så kan cirkeln förlängas med en eller två tillfällen.

Vi träffas 4 gånger med start 18 oktober kl. 17,30 - 20,00 med uppehåll vecka 44 när det är höstlov.

Studiecirkeln startar vid minst 5 anmälda deltagare.

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.

För mer information:
Rob Bavington 010-33 00 941
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900