Hantverk & konst

Miljökarnevalen den 6 juni 2020 är till för alla; barn såväl som vuxna, människor med och utan intellektuell funktionsnedsättning. Hela samhället bjuds in att vara med; lokala föreningar, organisationer, företag, skolor, kommunala verksamheter, trossamfund, politiker och kulturaktörer mm.

TRÄFF 1 - Kom och sjung och inspireras av återbruksskapande!
På den första träffen presenteras och tränas; ramsor och rytmer som ska framföras under karnevalståget samt de sånger som ska avsluta karnevalen i en gemensam allsång. Konstnärer från Röda Hjärtans Teater delar med sig av konkreta idéer och exempel på hur man kan komma igång och bygga egna fantasifulla och häftiga kreationer till karnevalståget av återbruksmaterial.

Ta gärna med eget återbruksmaterial. Vi har tips, råd och mallar att arbeta med på plats.

Miljökarnevalståget kommer att utformas efter de lokala föreningar och aktörer som medverkar i aktiviteten och kommer att se olika ut från kommun till kommun. Den grupp/aktör som medverkar i varje Miljökarnevalståg är Röda Hjärtans ensemble, initiativtagare till projektet.

Det är gratis att vara med!

För mer info:
Marie Lindblad 0735 34 29 68 eller marie@kulturcentrumvast.se

www.facebook.com/kulturcentrumvast
www.kulturcentrumvast.se

Anmäl dig gärna här, så vet vi hur många det blir och hur många som behöver material!
eller kontakta Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00

Ett arrangemang i samarbete med Kulturcentrum Väst och Lilla Edets kommun