Historia & Konsthistoria

Välkommen på en föreläsning med Maj Larsson!

Föreläsningen ingår i föreläsningsserien om släktforskning som anordnas med 6 föreläsningar/år i Åmål.

Arrangeras i samarbete med Åmåls Släktforskarförening, Åmåls kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.

För eventuella frågor kontakta Åmåls kulturhus 0532-171 02 eller 171 07, e-post: biblioteket@amal.se
Väl