Hälsa & välbefinnande

Hörselkväll
VÄGAR TILL HÖRSELHÄLSA

Onsdag 16 Oktober
Kl 16.30-19.30, Kulturbruket på Dal, Mellerud

Kl 16.30-18.00 Hörselverksamheten Hörselverksamheten audionom o tekniker svarar på frågor och visar hörseltekniska hjälpmedel

Kl 18.00 Föreläsning Vägar till hörselhälsa med Kim Kähäri
Kim Kähäri föreläser om hörselns funktion och syfte, om myter och sanningar om ljud. Hon pratar om fritidsbuller och musiklyssningsvanor samt risken för skadliga effekter på hörseln och hälsan, men tar också upp det goda som följer med lyssnandet om man lyssnar rätt. Vad säger forskningen och vad ska man tänka på vid inköp av ljudprodukter och hörselskydd?
Kim Kähäri är medicine doktor i audiologi vid Göteborgs universitet. Hon disputerade 2002 med avhandlingen ”The influence of music on hearing. A study in classical and rock/jazz musicians” och är sedan 2016 docent i Audiologi vid GU. Som forskare har hon prisats av Europeiska Arbetsmiljöbyrån med”Good practice award” och fått svenskt Designårspris i kategorin ”Arbetsliv och design” för sin medverkan i ett riktat akustikprojekt för hörselvänlig rockklubbsmiljö.
Tillfälle till frågestund och diskussion. Föreläsningen skrivtolkas

Kl 16.30 – 19.30 HRF Mellerud informerar o säljer batterier

Kaffeservering!

Arrangeras i samarbete mellan HRF - Hörselskadades förening i Mellerud, Miljö- och Hälsorådet i Mellerud och Studieförbundet Vuxenskolan

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900