Media & kommunikation

Föreläsning - Om nättroll och "Fakr news"

Sant eller falskt i massmedia och på nätet. Vilka syften ligger bakom falska nyheter
Henrik Sundbom - Skribent och analytiker kring desinformation och främmande staters informationspåverkan.

Föreläsningen är kostnadsfri!

Arrangeras i samarbete med Försvarsutbildarna och Studieförbundet Vuxenskolan


För mer information kontakta oss:

Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900