Samhälle

Föreläsning
Sverige - mellan Trump & Putin med Mike Winnerstig

Mike Winnerstig är svensk säkerhetspolitisk analytiker och reservofficer. Han är verksam som forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Han invaldes 2006 som ledamot av Krigsvetenskapsakademien och är också sedan 2004 ledamot av Svenska Pistolskytteförbundets styrelse och är sedan 2013 dess styrelseordförande.

Tid: Torsdag 4 april 2019, kl 18:30
Plats: Saga Biografen, Åmål

OBS! Ingen föranmälan till detta arrangemang!

Arrangeras av Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med Försvarsutbildarna i Åmål