Hälsa & välbefinnande

Mitt liv, mitt val - Att kontrollera utsatthet med Maria Andersson

Maria Andersson är författare, föreläsare och entreprenör med en historia från medberoende till våld i nära relation. Maria har erfarenhet från både uppväxt i en trasig relation till att leva under dödshot och att återta kontrollen över sitt liv.

Maria är engagerad i OrangeDay (FNs markering om att stoppa våld mot kvinnor) genom samarbete med UN Women, och hon är också initiativtagare till OrangeDayMC, som fått en internationell synlighet där närmre 3000 motorcyklister den 25 maj manifesterade mot kvinnovåld. Marias föreläsning kommer att fokusera på återhämtning samt verktyg för att ta kontrollen i sitt liv och gå starkare ur sin utsatthet. Det handlar inte om att bära offerkoftan eller inte, utan att kontrollera den!

Arrangeras i samarbete mellan Brottsofferjouren Fyrbodal, Åmåls kommun, Svenska kyrkan och Studieförbundet Vuxenskolan

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900