Historia & Konsthistoria

Välkommen på en föreläsning med Elisabeth Renström!

Elisabeth Renström har drygt 30 års erfarenhet som journalist. En ganska stor del av yrkeslivet har hon ägnat åt att i populärvetenskaplig form berätta om människors villkor i gångna tider. Elisabeth är en av programmakarna i radioprogrammet Släktband. Programmet, som startade 2004, har under årens lopp fått bland annat Victor Örnbergs hederspris och Hans Järtas medalj från Riksarkivet.

Föreläsningen ingår i föreläsningsserien om släktforskning som anordnas med 6 föreläsningar/år i Åmål.

Arrangeras i samarbete med Åmåls Släktforskarförening, Åmåls kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.

För eventuella frågor kontakta Åmåls kulturhus 0532-171 02 eller 171 07, e-post: biblioteket@amal.se