Föreningsutbildning

Föreningsutbildning

Vad gör man i en förening och hur gör man det lättast?

Vad är en förening?
Vad gör en styrelse?
Vad är stadgar?
Hur fungerar ett årsmöte?
Vad gör en valberedning?
Revisorer?

Anmäl här eller 010 33 00 900 - senast 5 april