Musik, teater

Teater med Röda Hjärtans ensemble

Kulturcentrum Väst är sedan december år 2016, en daglig Kulturarbetsplats inom LSS och en fri teater i Stenungsund kommun. Vi erbjuder personer med intellektuella funktionsvariationer möjligheter att arbeta professionellt med scenkonst. Röda Hjärtans ensemble är den del av Kulturcentrum Väst som arbetar med utåtriktad scenkonst.

Föreställningen ”Blå Planet” riktar sig främst till barn på mellanstadiet, men också till vuxna.

Föreställningen ”Blå Planet” lyfter viktiga frågor om vår miljö.
Det är en berättelse som på ett visuellt, poetiskt och konstnärligt sätt vill inspirera unga människor att ta ansvar för vår miljö, väcka engagemang och hopp. Föreställningen innehåller interaktiva delar där publiken är medskapande.

Röda Hjärtans ensemble arbetar med gränsöverskridande scenkonst, där teater, musik, dans och rörelse möter bildkonst i sinnliga och fantasifulla installationer. Deras konstnärliga uttryck bygger på att kommunicera med publiken bortom det talade ordet. Med hjälp av egen suggestiv musik, mask, clown, stora dockor, magiska kreationer och ett eget unikt scenspråk vill de beröra alla sinnen

Föreställningar: Lördag 26 Oktober kl 13.00, på Regionteater Väst i Uddevalla. Visas även Torsdag 31 Oktober kl 18.00,

Bokning & info:
Kajsa Odén
Tfn: 070 59 13 203
E-post: info@kulturcentrumvast.se
Entré 100 kr.

Arrangeras i samarbete Kulturcentrum Väst.


För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900