Detta är en cirkel är för dig med en systemkamera. Cirkelns mål är att du skall lära dig din kamera från grunden. Tag kontrollen över din kamera, gå djupare in i dess menyer och ta till vara dess resurser. Målet är att optimera förutsättningarna till bättre bilder.

Bra att veta
Det krävs inga förkunskaper.
Till första gången skall batterierna vara laddade och en utskriven manual medtages.
I deltagaravgiften ingår ej kursmaterial.

En naturlig fortsättning är Foto 2, bildbehandling i programmet Lightroom.
Du lär dig att importera bilderna i datorn, utföra bildbehandling på bilderna samt arkivera dessa.
Du har redan deltagit i Foto 1, har datorvana och kan hantera filer och mappar.

Efter att ha deltagit i Foto 1 & 2 har vi sedan 3:an och nu lyfter vi bilderna till en ny nivå.
I denna cirkel lär vi oss att ta bättre bilder genom praktiskt fotograferande och tittar på bildkomposition.

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda. Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar. Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad. Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900