Hantverk & konst

Fri Studio

Fri Studio är en plats som erbjuder ett öppet samhälles utrymme för både möte och dialog samt att njuta av visuell konst och den konstnärliga övningen av olika visuell konst.

Visionen:
1. Skapa gemenskap konst som syftar till dialog i samhällsproblemen och skapa nya värderingar för samhället genom samarbete mellan artister och medborgare som aldrig har varit konstnärliga och andra.
2. Konstnärliga övning är en form av kunskap och tänkande samt ett sätt att skapa social förändring.
3. Utövandet av interaktiv konst är en dynamisk konstform som svarar på allmänhetens eller miljöpåverkan.
4. Konstnärliga förehavande som överensstämmer med miljöbestämmelser.

Åtgärder:

- Studion organiserar specialiserade kurser inom konsten.
- Studion organiserar studieresor.
- Studion organiserar seminarier.
- Studion organiserar olika konstnärlig aktiviteter och projekt.

Affärsstrategi:
Under tio arbetssessioner kommer träning i kreativt tänkande
1. Utbildning i kreativt tänkande och deras olika metoder inom olika konstfält..
2. Presentera en uppsättning problem, frågor och aktiviteter för att utveckla deltagarnas kreativa tänkande.

Med förbehåll för följande:
- Uppmuntra deltagarna att generera nya idéer.
- Investera idéerna som presenteras av deltagarna.
- Respektera deltagarnas fantasi.
- Acceptera deltagarnas åsikter och vänja dem att respektera andras åsikter.

- Tillhandahålla rätt psykologisk miljö bort från ångest och oro.

Metoden är SCAMPER-metoden för kreativt tänkande:

The SCAMPER method SCAMPER-methoden:

S – Substitute - Suppleant

C – Combine - Kombinera

A – Adapt - Anpassa

M – Modify - Ändra

P – Put to another use - Sätt till en annan användning

E – Eliminate - Eliminera

R – Reverse - Revers


Lokal: Järvstigen 1, Uddevalla
Onsdagar: 18:00-21:00
Kursen startar när vi har tillräckligt många anmälda