Geocaching

Geocaching

Samhälle

Geocaching... är en modern och världsomspännande variant av skattjakt utomhus, som härstammar från USA. Utövaren söker med hjälp av en GPS- mottagare efter skatter (så kallade cacher), vars koordinater är utlagda på internet.

Det går utmärkt att använda en smartphone.

Vi börjar med teori och för att sedan går ut för att använda våra nya kunskaper. Deltagarna i cirkeln får delta gratis i geocaching-tävlingen lördag 17 september 2017.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln måste minst ha 3 deltagare för att starta. Angivet datum är preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900