Musik, teater

Detta är en cirkel i att lära sig spela akustisk gitarr, för dig som är nästan nybörjare. Det är både ackord- och notspel. Tyngdpunkten på ackordspel. Tag med egen gitarr.
Ev studiematerial tillkommer.

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda. Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar. Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad. Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900