Ekonomi

Att vara God Man är ett ideellt uppdrag som kräver att du är livserfaren och vet hur samhället fungerar. Denna cirkel erbjuder dig en genomgång av uppdragets grundläggande krav. Du blir väl förberedd och kan möta de krav som kommer från huvud mannen, socialtjänsten, boende, anhöriga mm. Du får även viss praktisk information som cirkelledaren har. Överförmyndaren i den kommun du har uppdrag skall enligt Regeringen erbjuda dig en utbildning.
Denna cirkel förutsätter att du varit på Överförmyndarträff för nya Gode Män och Förvaltare och är beredd att ta ett uppdrag. Den är bara anpassad för dig som skall bli God Man/Förvaltare. Kurslitteraturen som vi använder oss av är Jan Wallgrens bok, Gode mannens ABC. Denna bok får du av vissa överförmyndare, annars köper du den av oss för 300:-. Vi tar även ut en deltagaravgift på 500:- som betalas till God Man Föreningen.


Har du frågor kontakta ledaren, Lena Deras, 0703-41 19 01.

För anmälan kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900