Ekonomi

Covid-19

Vi följer noggrant utvecklingen av coronavirusets spridning i samhället. Vi utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar vår verksamhet efter rådande läge.
Detta kan komma att påverka starten (eller formen) för cirkeln.


För dig som är eller vill bli god man eller förvaltare eller vill veta mer om vad det innebär.

Vi går igenom vad en god man eller förvaltare måste göra, bör göra och absolut inte får göra.

Att vara god man är ett ideellt uppdrag som kräver att du är livserfaren och vet hur samhället fungerar. Denna cirkel erbjuder dig en genomgång av uppdragets grundläggande krav. Du blir väl förberedd och kan möta de krav som kommer från huvudmannen, socialtjänsten, boende, anhöriga mm. Du får även viss praktisk information som cirkelledaren har. Överförmyndaren i den kommun du har uppdrag skall enligt regeringen erbjuda dig en utbildning.
Denna cirkel förutsätter att du har varit på överförmyndarträff för nya gode män och förvaltare och är beredd att ta ett uppdrag. Den är anpassad för dig som skall bli god man/förvaltare eller redan i dagsläget har sådana uppdrag. Kurslitteraturen som vi använder oss av är Jan Wallgrens bok, Gode mannens ABC.

Har du frågor kontakta enhetschefen för överförmyndarnämnden, Conny Johansson, overformyndarenheten@amal.se 0532-777 400 eller Anders Hansson, Studieförbundet Vuxenskolan, anders.hansson@sv.se 010-330 09 08

För anmälan kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 330 09 00