Ekonomi

God Man utbildning


Kursinnehåll

För dig som är eller vill bli god man eller förvaltare eller vill veta mer om vad det innebär. Vi går igenom vad en god man eller förvaltare måste göra, bör göra och absolut inte får göra.
Att vara God Man är ett ideellt uppdrag som kräver att du är livserfaren och vet hur samhället fungerar. Denna cirkel erbjuder dig en genomgång av uppdragets grundläggande krav. Du blir väl förberedd och kan möta de krav som kommer från huvudmannen, socialtjänsten, boende, anhöriga mm. Du får även viss praktisk information som cirkelledaren har. Överförmyndaren i den kommun du har uppdrag skall enligt regeringen erbjuda dig en utbildning.
Denna kurs är anpassad för dig som önskar bli God Man/Förvaltare eller redan i dagsläget har sådana uppdrag.

Studiematerial

Kurslitteraturen som vi använder oss av är Jan Wallgrens bok, Gode mannens ABC.
Bekostas av deltagaren själv!

Bra att veta

Kursen är kostnadsfri att delta om man har eller önskar uppdrag i Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands
gemensamma överförmyndarnämnd. För övriga deltagare kommer en deltagavgift på 1000kr att tas ut!

Cirkeln arrangeras i samarbete med Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd


Anmälningsinformation

Studiecirkeln startar vid 6 anmälda deltagare

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:

Har du frågor kontakta enhetschefen för överförmyndarnämnden, Conny Johansson, overformyndarenheten@amal.se 0532-777 400 eller Anders Hansson, Studieförbundet Vuxenskolan, anders.hansson@sv.se 010-330 09 08
eller
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900