Hantverk & konst

Avgift: 200 kr, tyg och bivax till en duk ingår. Betalning på plats, kontant eller swish.
Material till fler dukar finns att köpa på plats. Ta med eget fika och gärna med eget material om du vill.

Bivaxdukar används istället för engångsplast så som plastfolie och plastpåsar.
Vi lär oss tillverka bivaxdukar med utrustning man har hemma. Jag delar även med mig av mina erfarenheter om materialval, hur bivaxdukarna kan användas och hur man sköter om dem och får dem att hålla länge.

Emma Segesten "Textiltrollet ,som håller i workshopen är egenföretagare med fokus på textilt återbruk.

VÄLKOMNA!