Hantverk & konst

Halvmodellsbygge av båtar
Fortsättningskurs

Kursinnehåll
Du har tidigare deltagit i vår grundkurs. Nu färdigställer du den båt du själv har valt och du svarar själv för anskaffning av ritningar och material. Vi hjälper till vid behov med bådadera.
Vi tillhandahåller lokal och maskiner i form av bandsåg, rikthyvel m.m.

Cirkelledare
Två erfarna kursledare kommer att finnas på plats.

Cirkeln arrangeras i samarbete med Västkustens Träbåtsförening

Anmälningsinformation
Start i september, lördagar och pågår under höst- och vårtermin.
Vid frågor och anmälan kontakta Tommy Andersson tfn. 0725-103457, e-post anttommy@gmail.com

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900