Hantverk & konst

Under ledning av erfaren instruktör färdigställer du en och om tiden medger två halvmodeller. Kursen innehåller också ritningsgenomgångar som grund för modellarbetet.
Material till modell ett ingår i kursavgiften liksom ett års medlemskap i Västkustens Träbåtsförening.

Start i september, var tredje lördag.

Cirkeln arrangeras i samarbete med Västkustens Träbåtsförening

Vid frågor och anmälan kontakta Tommy Andersson tfn. 0725-103457, e-post anttommy@gmail.com

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda. Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar. Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad. Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.


För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900