Hantverk & konst

Vävning
Det är något speciellt med att skapa med sina händer efter eget huvud. Det stimulerar kreativiteten och inger lugn. Ledning, kunskap och tips får du av våra kompetenta ledare. Vi arbetar för att föra vidare gamla traditioner och hålla dem levande. Människor har sysslat med hantverk i alla tider och det har varit avgörande för mänsklighetens utveckling.
Det går även bra att få sy och knyppla på våra träffar.
Vill du veta mer om vävning m.m. så kontakta Ann-Christine Petersson 0258-20172,0705-954246