Media & kommunikation

Utveckla ditt kreativa skrivande i en naturskön miljö
Under den här helgen får du lära dig grunderna i skrivandet , komma igång och skriva biografiskt och få redskap i hur du går vidare i ditt skrivande efter de här inspirerande dagarna.

Kursplan
Fredag-presentation av kursen och grunder i skrivande.
Lördag-fortsättning av grunder i skrivandet, kom i gång och skriva biografiskt. Lunch 12.30-13.30
Söndag-fortsättning skriv biografiskt, tips på hur du går vidare i ditt skrivande efter denna helg.

Studiematerial
Medtag ditt eget verktyg för skrivande; dator, platta, papper, krittavla välj det som passar dig bäst för att få dig att vilja leka med orden. Pennor finns på plats.

CirkelledareAnmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 12 anmälda deltagare
Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar.
Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas deltagare i små grupper för att lära sig något tillsammans. Grunden är det egna intressen och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i studiecirkeln.