Samhälle

En kurs för dig som är arbetslös och vill ta ett steg närmare arbete
Är du kvinna, utrikesfödd och arbetslös? Har du kort utbildning, eller ingen utbildning alls?
(Även män har möjlighet att söka kursen, men kvinnor har förtur)

Kursinnehåll
Det här är en kurs som stärker dina långsiktiga chanser på arbetsmarknaden genom att
- du får artikulera dina styrkor, kompetenser, önskningar och mål
- göra en plan för hur du ska nå dina mål (arbete eller studier)
- träna svenska
- öva på intervjusituationer och muntliga presentationer
- förbättra ditt CV och personligt brev så de tydligt beskriver vem du är och dina kompetenser