Hälsa & välbefinnande

Kom o lyssna på Richard Rolf som berättar om De tre principernas förståelse som naturligt leder oss tillbaka till vår inneboende sunda hälsa och sinnesfrid utan krångliga metoder, verktyg och ändlös terapi. Genom förståelsen av hur dessa tre grundfenomen samverkar till att skapa vår upplevelse av det vi kallar ”verkligheten” växer insikten fram om hur livet utspelar sig inifrån och ut, vilket har som konsekvens att stress och oro undan för undan ger vika för vår grundläggande essens och närvaro i varje ny situation.

Vi upplever alltid vårt medvetna och omedvetna tänkande, vi kan inte undgå detta enkla faktum, på så vis skapas vår medvetna verklighet inifrån och ut genom Mind, Medvetande och Tanke.

Vi får en kväll innan ihop innan kursen startar 8/10 på 5 tillfällen där vi samtalar vi runt boken " Någon borde berättat " och fördjupar förståelsen av de tre principerna. Vi använder boken som en fördjupning. Bok kommer att finnas till försäljning

Anmälningsinformation

Studiecirkeln startar vid 10 anmälda deltagare

Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:

Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900