Beteendevetenskap

För dig som har barn med selektiv ätstörning/ätovilja (ARFID/SED)

Välkommen till en första informationsträff i syfte att starta en föräldracirkel där man kan träffa andra i liknande situation. (Obs! Ditt barn behöver inte ha någon fastställd diagnos). Genom att dela erfarenheter med varandra kan man också hjälpa/stötta varandra i det svåra.
På träffarna pratar vi bl a om:
• Oron när barnet inte äter och växer
• Hur vi som föräldrar kan stötta våra barn på bästa sätt
• Olika matsituationer
• Hur fungerar det i skolan/förskolan/fritiden
Kom gärna och lyssna och se om detta är något du kan tänka dig delta i!

Det är kostnadsfritt - vi bjuder på kaffe/te!
Välkommen

Anmälan
ann-marie.myllykangas@sv.se eller 010-3300913

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900