Hållbar utveckling

UPPSKJUTEN START P G A SITUATIONEN MED CORONAVIRUS

Att ställa om samhället till hållbarhet handlar om vår relation med naturen,
med varandra och med oss själva. Att stanna upp och se om det liv vi har ger
oss det vi längtar efter och om det är så här vi vill och kan fortsätta leva.


Kursinnehåll
Denna samtalsserie sätter fokus på hur du kan utveckla dina inre styrkor och
färdigheter för ett bra liv i en omtumlande och föränderlig värld. Hur du kan öka din
förmåga att anpassa dig till nya omständigheter, återhämta dig från motgångar, hitta
mening och kraft att engagera dig i de yttre omställningar som kommer att krävas.

Vi utforskar begreppet inre omställning med hjälp av goda exempel, verktyg och
metoder. Vad kan inre omställning innebära för mig? Hur kan jag hantera de svåra
känslor som klimatoron väcker? Hur kan jag acceptera det som händer och finna kraft
i gemenskap? Genom egna reflektioner, samtal och delande får du möjlighet att
skapa din egen vision om hur du vill leva ditt liv.

Kursledare är Annelie Nilsson, coach och samtalsledare med fokus på hållbarhet.

Kursplan
1. Inre omställning i praktiken. Goda exempel.
2. Inre omställning i praktiken - vad innebär det för dig?
3. Metoder och verktyg för inre omställning. Inre stabilitet, återhämtning och handlingsförmåga.
4. Och nu då? Vilken slags värld vill jag jobba för och hur gör jag det enskilt och i samverkan med andra?

Studiematerial
Aktivt Hopp av Joanna Macy och Chris Johnstone
Climate - A New Story av Charles Eisenstein

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid sex anmälda deltagare.

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad. Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900