Hantverk & konst

Från planka till pall: Introduktion till trähantverk

Kursinnehåll
Kursen är en introduktion till finsnickeri som hantverk. Genom att tillverka din egen pall får du samtidigt under handledning använda hantverkstekniker som tillverkning av tappar och tappspår. Genom att vi utgår från det obearbetade materialet får du lära dig använda olika handverktyg. Du ges kännedom om användning av planhyvel, rikthyvel och slip. För den som hinner finns möjlighet att under kursens gång framställa ytterligare något föremål i trä.

Kursledare är Dag Sandqvist, med genomgångna utbildningar vid Orust båtbyggarutbildning, finsnickeri vid Stenebyskolan samt gesällprogrammet i finsnickeri vid Göteborgs universitet.

Material och verktyg
Deltagarna svarar för materialinköp och materialkostnader i form av träråvara. Vi använder verktyg som finns i kurslokalen.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid sex anmälda deltagare.
Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900

Covid-19 information Vi följer noggrant utvecklingen av coronavirusets spridning i samhället. Vi utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar vår verksamhet efter rådande läge.
Detta kan komma att påverka starten (eller formen) för cirkeln.