Djur, natur & miljö

Jägarexamen - Skytte
Cirkelstart våren 2022 under förutsättning att teoridelen genomförts under hösten 2021/våren 2022.
För att delta i denna cirkel krävs att man godkänts på teoridelen för jägarexamen.

Kursinnehåll
De praktiska proven består av tre olika delprov, hagelgevärsprov, grundprov/kulgevär och högviltprov/kulgevär.
Det praktiska hagelgevärsprovet omfattar
1. säker hagelgevärshantering
2. avståndsbedömning (från och med den 1 jan 2003 inklusive fågelsiluett)
3. lerduveskjutning
4. skjutning mot markmål
Grundprov/kulgevär omfattar
1. säker kulgevärshantering
2. precisionsskjutning
Högviltprov/kulgevär omfattar
1. skjutning mot såväl stillastående som löpande älgfigur
Teoretiskt prov

Bra att veta
Avgift för ammunition och provförättar tillkommer!

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 8 anmälda deltagare

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900

Covid-19 information Vi följer noggrant utvecklingen av coronavirusets spridning i samhället. Vi utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar vår verksamhet efter rådande läge.
Detta kan komma att påverka starten (eller formen) för cirkeln.