Djur, natur & miljö

En utbildning som leder till Jägarexamen både med teori och skytte.
Cirkeln är uppdelad i två delar; en teoretisk och en praktisk del.

Cirkelavgiften avser den teoretiska delen.

Den teoretiska delen omfattar artkännedom om vilt, jakt, lagar, vapen, hundar, ekologi osv. Stor tyngd läggs på säker vapenhantering.

Studiematerial "Din väg till Jägarexamen" 480 kr tillkommer.

Den praktiska delen består av 3 heldagar på skjutbanan.

Tillkommande kostnader för praktikdagarna är:
3.000 kr för instruktör, vapenhyra, banhyra, serieavgifter samt mat och fika
1.400 kr för 3 dagars ammunition
800 kr för provavgifter (ammunition ingår för provskjutningen).
Kostnaderna för den praktiska delen faktureras av ledaren direkt.
Kostnader för ev. omprov på provdagen + ammunition bekostas av deltagaren.

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

Skulle du inte ha möjlighet att gå studiecirkeln har du en vecka på dig att avanmäla dig sedan kallelsen/fakturan skickats ut

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans växel 010 - 33 00 900

Vi samarbetar med Jägarnas Riksförbund, som medlem får du 20 % rabatt på kurs kostnaden. Vid medlemskap kontakta Mikael Olsson tel. 073-9778126