Hantverk & konst

Karda och tova
Pröva på för alla mellan 5 – 100 år
Vi använder den nyklippta kanin/fårullen och allra först så finger kardar vi den. Därefter formas,
bearbetas och tovas ullen i varmt vatten med hjälp av såpa till en boll, sagosten eller annat du väljer
att det ska bli.

Föreläsare
Verena Haller Sinnenas verkstad

Förköp
Gratis

Arrangeras i samarbete med Bohusfestivalen

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900