Hantverk & konst

Keramik Nybörjare/fortsättning

Cirkelledare i keramikkursen är Cordula Bielenstein-Morich. Hon har sin egen ateljé bredvid Not Quite i Fengersfors. Cordula är verksam keramiker och har haft många utställningar genom åren. Hennes kurser är väldigt omtyckta av deltagarna.

Kursinnehåll
Drejningen att fördelas till ca två personer per gång, beroende på intresse.
Cirkeln hålls i Cordulas ateljé bredvid Not Quite i Fengersfors

Studiematerial
Material (ca 100 kr vardera) tillkommer utöver deltagaravgiften.
Bränning ingår i deltagaravgiften.

Bra att veta
Planerad start vårtermin 2021
Oömma varma kläder rekommenderas. Ta gärna med förkläde
Kursen kräver minst 6 deltagare för att starta!
Deltagarantalet är max 8.

Cirkeln arrangeras i samarbete med

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid X anmälda deltagare

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900