Hantverk & konst

Keramik Skapa med lera
Gå i cirkel med en av våra mest populära ledare. Du får lära dig olika tekniker för arbete med lera. Vi har drejskivor och egen ugn. Låt fantasin flöda.

Cirkelledare
Ledaren är Margareta Norrman som är en mycket omtyckt cirkelledare hos oss hon har varit aktiv i över 20 år och har stor kunskaps om leror, glasyrer mm. Hennes motto är att inget är omöjligt testa bara

Bra att veta
Det går bra att anmäla sig som reserv om cirkeln är full.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare
Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar.
Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas deltagare i små grupper för att lära sig något tillsammans. Grunden är det egna intressen och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i studiecirkeln.