Hantverk & konst

Välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan Väst

De flesta knopar har någon praktisk användning, det finns dock mängder av knopar som har rent dekorativt syfte.
Vi lär oss grunderna i att göra knopar med användning på många sätt. Kom och knopa med oss!

Vi träffas på Rådmansgatan 30, torsdag jämna veckor kl 18:00