Hälsa & välbefinnande, Övrigt

Hur kan jag komma vidare efter svåra upplevelser?
Den här kursen riktar sig till dig som är arbetslös och vill ta ett steg närmare arbetsmarknaden. Du kanske bär på svåra upplevelser eller sorg, som hindrar dig att komma vidare i livet.

Kursen kommer delvis att handla om deltagarnas egna frivilliga berättelser. Vi tittar på nu-läget, var står du idag? Vilka är dina önskningar och positiva mål?
Hur kan du komma vidare efter svåra upplevelser? Våga öppna och titta i din ryggsäck/ditt bagage. Vi pratar och använder skrivövningar.

Kursen hålls på svenska. Skrivövningarna kan du göra på ditt modersmål. Vi hjälps åt så alla förstår.

Kursledare är Elisabeth Tyrenius. Hon är föreläsare med tema sorg, trauma, psykisk ohälsa och mänskligt växande med fokus på bemötande och tillit. Hur svåra upplevelser och erfarenheter kan utveckla och göra oss starkare och modiga. Elisabeth Tyrenius har skrivit boken "När ett barn dör- från att överleva till att leva" som handlar om hennes egen upplevelse av att ha förlorat en dotter.