Musik, teater

Under kvällen kommer följande att framföras;

J.J Fux (1660-1741) Ouvertyr i d-moll
A. Vivaldi (1678-1741) Konsert i f-dur
Paus med fika
A. Vivaldi (1678-1741) konsert i g-moll för 2 cello
J.S Bach (1985-1750) Brandenburgkonsert nr 5

Entre 250:- inklusive fika

Samarrangemang med SMOK; Sörbygdens Musik och Kulturförening