Hantverk & konst

Akvareller och aha-upplevelser
Marie Öhman ställer ut akvareller

Arrangeras i samarbete med Orust slöjd.

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900