Historia & Konsthistoria

Kulturvandring i Svenshögen
Lättare vandring i Svenshögen som avslutas med ett besök i Svenshögens stationshus. Medtag matsäck.

Plats: Samling vid Svenshögens stationshus kl 10:00

Arrangeras i samarbete med Ucklum hembygdsförening.

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900