Kustskeppare - Kustskepparintyg


Kursinnehåll

För dig som vill köra en fritidsbåt som är längre än 12 meter och bredare än 4 meter är Kustskepparen ett krav. Du får lära dig att navigera utomskärs och/eller i mörker, med hänsyn till missvisning och deviation. Vi lär oss också att navigera efter fyrar, att göra man-överbord-manöver i mörker, använda GPS, plotter och radar samt att utföra positions- och deviationsbestämning. Kursen avslutas med uppskrivning för NFB:s Kustskepparintyg.
Godkänt förarintyg och båtpraktikutbildning är ett förhandskrav. (Denna kurs kallades tidigare skepparexamen)

Kursplan

Gruppen träffas 1 gång i veckan.
Teori blandat med praktiska övningar och sjökortsarbete.
Båtpraktik krävs för att att få Kustskepparintyg

Studiematerial

Material beställs hem till första träffen!
OBS VIKTIGT!
Vid anmälan meddela vilket material ni behöver. Materialet beställer vi från www.sjoklar.se
Förutom Kurs & Bäring (15:e upplagan) och övningsbok behövs:
Kort 1+ undervisningssjökort Skeppare 93,
Har ni inte tillgång till Kurs & Bäring 15:e uppl, och övningsbok sedan tidigare tillkommer dessa till en kostnad a ca. 730 kr
Bra att veta

Förarintyg för båt och båtpraktikutbildning är ett krav för att gå kursen och erhålla Kustskepparintyget, du ska också vara minst 15 år.

Efter avslutad kurs anordnas examination för Kustskepparintyg, kostnad 450 kr som betalas direkt till provförrättaren.

Anmälningsinformation

Startdatum är preliminärt, vi startar cirkeln när vi har tillräckligt många anmälda - 6 personer.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:

Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900